Products

Kanchnaar Gulgul

Ref : Sarangdhara Samitha
गाठ व कैंसर

Gokshuradi Gulgul

Ref : Sharngdhara Samhitha
मूत्र रोग में उपयोगी

Chitrakadi Gulgul

Ref : Chakradatham
पाचन शक्ति में उपयोगी

Tryodshang Gulgul

Ref : Baishajyarathnavalai
गाठिया में उपयोगी

Kasora Gulgul

Ref : Sarangdhara Samitha
रक्त शुद्धि में उपयोगी

Ayumantra Amrita Guggulu

Amrita Gulgul

Ref : Bhaishajyarathnavali
सूजन व जोड़ों के दर्द में उपयोगी

Rasna GulGul

Ref : Chakradatham
वात रोग में उपयोगी

Shirashooladi Vajra Ras

Ref : Bhaishajyarathnavali
सिर दर्द में उपयोगी

Chitrak Aasav

Ref : Ashtanagahridayam
चरम रोग व खून की कमी में उपयोगी

Kumari Aasav

Ref : Sahasrayogam
उदर रोगों में उपयोगी

Asavnagdharisath

Ref : Bhaishajyarathnavali
मानसिक रोगो में उपयोगी

Abhyarist

Ref : Ashtanagahridayam
कब्ज व बवासीर में उपयोगी

Dasmoolarist

Ref : Sarangdhara Samitha
पोस्टिक व शक्ति वर्धक

Add Your Heading Text Here

Shopping Cart